شعار سال
سه شنبه 09 خرداد 1402

این بخش شامل چهار زیر منو است:

1- دستورالعمل سلامت اداری
2-بازرسان ماده 91 سلامت اداری
3-گلوگاه های فساد خیز
4-برنامه سلامت اداری
5-راهنمای سامانه گزارشگران فساد

boss
66583504
تنظیمات قالب